Načítám...
  1. Titulní stránka
  2. Služby
  3. Náhradní plnění

Náhradní plnění

Naše společnost si Vám dovoluje nabídnout řešení problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Informace o produktu

Jsme zaměstnavatelem zaměstnávající více než 50 % zdravotně znevýhodněných občanů a jsme tedy ze zákona oprávněni poskytovat svým odběratelům při odběru výrobků či služeb, potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat zdravotně znevýhodněné občany.

Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. a vyhl. č. 518/2004 ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinný podíl činí 4%.

Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat, může si tuto povinnost splnit těmito způsoby:

  • Odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatele zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením
  • Odvodem povinného podílu do státního rozpočtu

Výhody pro Vás

  • splníte státem stanovený podíl pro zaměstnávání zdravotně postižených osob
  • odpadají Vám náklady na zřízení chráněného místa
  • odpadá Vám nutnost přizpůsobení prac. prostředí potřebám zdravotně postiženého zaměstnance

Poptávka