Načítám...
  1. Titulní stránka
  2. Služby
  3. Požární ochrana

Požární ochrana

Zpracování dokumentace požární ochrany

Informace o produktu

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Zavedeme základní dokumentace PO a její aktualizace dle kategorizace činností a budeme provádět preventivní požární prohlídky včetně vypracování zprávy. Vybavíme pracoviště příslušným bezpečnostním a informačním značením. Poskytneme odbornou pomoc při vedení přehledů o umístění bezpečnostních a výstražných tabulek a rozmístění věcných prostředků požární ochrany. Zajistíme roční revize PHP a rozvod požární vody, servis PHP na dílně, dodání nových PHP a ostatních věcných prostředků požární ochrany, včetně příslušných tabulek a ostatního značení.

Poskytujeme školení požární ochrany pro:

  • vedoucí zaměstnance
  • zaměstnance
  • odborná příprava preventivních požárních hlídek
  • školení preventistů požární ochrany

Činnost osoby odborně způsobilé v PO – OZO, TPO a preventisty PO.

Dále zařídíme

  • Vedení požární knihy
  • Kontroly požárních dveří včetně vypracování protokolu
  • Umístění hasicích přístrojů ve vašich objektech, zajištění jejich pravidelných revizí, případně oprav v servisní dílně. Zajištění revizí rozvodu požární vody a hydrantů.

 

 

 

Poptávka