Načítám...
  1. Titulní stránka
  2. Služby
  3. Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi

Zajistíme všechny nezbytnosti pro bezproblémový průběh stavby. 

Informace o produktu

Od ledna 2007 platí ve stavebnictví řada nových přepisů, které zásadním způsobem mění dosavadní požadavky na realizaci stavby a na zajištění bezpečnosti práce. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že z důvodu nedodržování nových pravidel, jako například nesplnění požadavku na nahlášení zahájení stavby na místně příslušný inspektorát práce, ustavení koordinátora bezpečnosti práce apod., může orgán dozoru vydat rozhodnutí o zastavení stavby nebo udělit velmi vysokou pokutu.

Proto nabízíme i ZAJIŠŤOVÁNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP na staveništi podle § 14 a § 18 zákona č. 309/2006 Sb. včetně stavebních prací na drážním tělesu s povolením vstupu do kolejiště.

Služba zahrnuje:

  • Zajištění ohlašovacích povinností vyplývajících za zákona
  • Vypracování plánu BOZP
  • Odborné poradenství při zpracovávání doložek BOZP při uzavírání smluv se subdodavateli
  • Výkon dozoru na stavbách a staveništích, účast na dispečinku a kontrolních dnech

Poptávka