Načítám...

Návrh zahájení spolupráce

  1. Titulní stránka
  2. Návrh zahájení spolupráce

Návrh zahájení spolupráce

Rádi zařadíme vaši firmu - společnost mezi naše stálé zákazníky a ochráníme vás a vaše zaměstnance před možnými problémy.

 

Po zmapování stávající situace a seznámení se s provozem a nastavení vyhovujícího systému řízení BOZP, PO a ŽP je naše služba založena na smluvním základě, který vyžaduje oboustrannou spolupráci s cílem dosažení vysoké kvality v požadovaných oblastech a je vykonávána jak u objednatele, tak u vykonatele.

Společnost Kontrol s.r.o. se zavazuje k mlčenlivosti ze zajišťované problematiky a ke skutečnostem o kterých se v průběhu návštěv dozví. Zároveň požaduje neposkytovat třetí straně zpracované a předané materiály ani v písemné ani v elektronické podobě. Toto se nevztahuje na součinnost při kontrolách nadřízených orgánů.

Společnost Kontrol s.r.o. vypracuje veškerou potřebnou dokumentaci danou současnými právními předpisy pro jednotlivé smluvní oblasti, a zajistí její pravidelnou aktualizaci.

 

Vyhodnocení rizik

Vyhodnocení rizik a stanovení bezpečnostních opatření je prvním naším krokem ve Vašich provozech, na které navazují kroky ostatní, jako je proškolení všech zaměstnanců z dané problematiky a ověření jejich znalostí, seznámení zaměstnanců s vypracovanými vnitřními směrnicemi a sledování jejich plnění. Pro naplnění legislativních požadavků vyplývajících ze Zákoníku práce zajišťujeme i fyzické prohlídky pracovišť. Z každé kontroly je pořízen zápis, který bude s Vámi projednán a je jen vaší věcí jak s ním dále naložíte. Minimálně jedna měsíční četnost kontrol je námi nabízena smluvně, jinou četnost je možno dohodnout kdykoliv.

Tímto vypracovaným záznamem vždy prokážete výkon kontrolní činnosti v dohodnutých oblastech, péči o zaměstnance a výkon jejich práce ve zdraví nepoškozujícím prostředí. Do této četnosti se nepočítá přivolání k řešení např. pracovního úrazu nebo jiné mimořádné události.

Sepsání záznamu o úrazu nebo alespoň jeho recenzi si vyhrazujeme z důvodu ochrany klienta před možnými sankcemi inspektorátu práce nebo pojišťovny.

Dále do četnosti návštěv nepočítáme Vaše zastupování nebo spoluúčast při kontrolách dotčených orgánů státní správy, včetně KHS a HZS, budeme-li k nim přizváni.

Nechceme dělat papírovou bezpečnost pro šanony ve skříni, ale pracovně přínosnou bezpečnost práce jejíž cílem je zlepšení kvality pracovního prostředí, kvalifikace zaměstnanců s cílem bezúrazové práce a ochrany zdraví zaměstnanců.

Naše víra je dobře odvedená práce pro Vás.

Každý vedoucí zaměstnanec si musí být vědom, že především on sám je nejvyšším bezpečnostním technikem na pracovišti, které řídí. Tuto činnost Vám chceme ulehčit a rizika z ní vyplývající analyzovat a minimalizovat.